DEUTSCH /

DANSK /

Forbered dig korrekt - og ansæt de rigtige personligheder.

ANTES Profile er udviklet som et modulært, digitalt analyseværktøj.

Det er baseret på anerkendte videnskabelige metoder og opfylder med sine kvalitetskriterier de høje krav til analysemetoder.
Vi differentierer i tre grundprocesser, nemlig:

Medarbejderudvælgelse
Medarbejderudvikling
Medarbejderuddannelse

Her kan du se en grafisk oversigt over ANTES-profilmodulerne

Du beslutter, hvor i processen ANTES Profile kan støtte dig. I overensstemmelse med moderne og pragmatiske HR-processers aktuelle krav kan du enten vælge enkelte moduler eller beslutte dig for sammenhængende processer, som vi sammen og med fokus på din arbejdsplads kan tilpasse efter behov.

Modulerne i detaljer

1

Oprettelse af jobprofilen

Stillingopslag Adfærdsanalyse Matching Interview & Kandidatudvælgelse Adfærdsbaseret ledelse Medarbejderfastholdelse

De faglige kvalifikationer til en optimal stillingsbesættelse er normalt klart defineret, men hvordan ser det ud med jobrelevante adfærdsbehov, bløde færdigheder og personlige faktorer?

Hvilke personlige egenskaber skal en kandidat eller medarbejder have med for at:

 • leve op til de daglige krav til stillingen?
 • handle i sine styrkeområder og dermed levere den bedst mulige præstation?
 • langsigtet, motiveret og succesfuldt løse sine opgaver?
 • passe optimalt til opgaven, holdet og/eller kunden?
 • have det sjovt på arbejdet og blive?


Først når du ud over de faglige kvalifikationer også ved, hvilke personlige forudsætninger en medarbejder har brug for til jobbet, kan du starte en kvalitativ, målrettet og objektiv søgeproces.
I ANTES Job-PROFIL-modulet vil du elektronisk og på kortest mulig tid blive guidet gennem en kravsanalyse og automatisk modtage en formuleret jobprofil med tilhørende grafik.
Den identificerede jobprofil udgør grundlaget for en professionel udvælgelsesproces, medarbejderledelse og perspektivmæssig medarbejderudvikling.

Godt at vide:

Formuleringerne fra jobprofilen kan direkte overføres til stillingsannoncen! På grund af de medfølgende nøgleord føler de ønskede kandidater sig mere tiltrukket og udviser større interesse for din stillingsannonce. Det første skridt mod en succesfuld kandidatsøgning!

2

Formulering af den rigtige stillingsannonce

Hold fokus på den ønskede kandidatprofil og sørg for en passende henvendelse.

Ved at fokusere på mennesket bag stillingen appellerer du til potentielt passende kandidater, så de kan se sig selv i den tilbudte, nye udfordring – med de rigtige nøgleord, den rigtige tone og de passende indholdselementer, der vækker interessen hos den tilsvarende ønskeprofil.

Hvor mange kvalificerede kandidater gik muligvis tabt, fordi de ikke følte sig tiltrukket af henvendelsen eller stillingsrepræsentationen? Og hvor mange af de ikke søgte profiler har derimod ansøgt?

Henvend dig målrettet til de kandidater, du gerne vil have!

ANTES Soll-Profil giver dig mulighed for en målrettet ansøgerhenvendelse, som allerede på dette stadium af rekrutteringen

 • øger kvaliteten og kvantiteten af de passende ansøgere
 • undgår fejlbesættelser og tidlig fluktuation på forhånd
 • nedbringer tids-, omkostnings- og personaleforbruget

3

Kandidatanalyse online

Kender og udnytter du dine medarbejderes styrker og personlige potentiale?

Med kun et klik på dit ANTES PROFILE-link kommer dine deltagere til en personlig adfærdsmæssig og styrkeanalyse.

På grund af det ukomplicerede, digitale format og den korte varighed (7 minutter) nyder ANTES PROFILE-adfærdsanalysen en meget høj deltagertolerance.


Høj kvalitet, præcis & hurtig

Med ANTES PROFILE informeres du om dine kandidaters og medarbejderes personlige styrker og ikke kun om deres CV og færdigheder.

Din omkostningseffektive løsning, der giver dig essentiel supplerende information om kandidater og medarbejdere:

 • Styrker & svagheder
 • Motivatorer & demotivatorer
 • Hvad man kan forvente af adfærdsmæssig, arbejds- og kommunikationsstil
 • Hvilke opgaver og arbejdsområder der passer til de individuelle styrkeområder
 • Hvilken støtte og ledelse der passer til hvilken profil for at sikre den bedst mulige præstation
 • Pasning til team/ledelse/kunder

4

Sammenligning af ønsket og faktisk profil

Automatisk sammenligning af de indkomne deltagers profiler med den angivne jobprofil.

Deltagerprofilerne rangeres automatisk efter graden af pasform.
Så du kan på én gang se, hvem der mest sandsynligt lever op til jobkravene.
En matching-rapport sammenligner graferne for den faktiske og ønskede profil og supplerer med den formulerede deltagerprofil.
Høj tidsbesparelse & kvalitet i forudvælgelsen

Øg din effektivitet ved at:

 • spare tid og ressourcer – ved at have et overblik over egnede ansøgere
 • forkorte søgeprocessen – ved at reagere hurtigere på passende kandidater (aftaler, interviews osv.)
 • føre mere målrettede interviews – med ekstra information fra kandidatprofilen
 • øge kvaliteten af udvælgelsesprocessen – ved at anvende en objektiv og standardiseret tilgang
 • sikre dine beslutninger – med mere information kan du bedre vurdere, om kandidaten ikke kun opfylder de faglige, men også de personlige krav til jobbet


GODT AT VIDE!

Matching-rapporten er fremragende til det kommende interview, da du systematisk kan formulere dine spørgsmål med henblik på jobprofilen.

Afklar målrettet eventuelle uoverensstemmelser mellem den faktiske og ønskede profil og få dermed de oplysninger, der er nødvendige for at træffe den bedst mulige beslutning.

VIGTIGT AT VIDE!

ANTES PROFILE giver dig essentielle, jobrelevante oplysninger om medarbejderes og ansøgeres adfærdsmønstre og personlige styrker.
Processen bør naturligvis ikke ses som det eneste cut-off-kriterium, men som et støtteværktøj!

 

5

Kandidatudvælgelse

Kvalitetsbevidste udvælgelsesprocesser styrker arbejdsgiverens image, overbeviser kandidater og fungerer samtidig som rekrutteringsfremmende foranstaltninger!

Ud fra sammenligningen mellem jobprofil og kandidat-/medarbejderprofil kan der udledes målrettede, profilbaserede spørgsmål om jobtilpasningen, f.eks. om mulige udfordringer med hensyn til:

Krav, overordnede, team, kunder

Jobfaktorer, der kan virke demotiverende

Arbejds- og kommunikationsstil, miljøfaktorer osv.

ANTES PROFILE sikrer mere sikkerhed, kvalitet og objektivitet i udvælgelsesbeslutningen.

Dine jobsamtaler vil blive mere målrettede, styrkeorienterede og profilbaserede.
Samtidig opfatter kandidaterne samtalen som meget værdsat, da interessen for hele personen og ikke kun deres faglighed bliver tydelig. Dette skaber en behagelig atmosfære, og virksomheden forbliver positiv og meget medarbejderorienteret i erindringen.

6

Adfærdsbaseret ledelse

Brugen af ANTES PROFILE giver ledere værdifuld supplerende information om deres medarbejdere til deres daglige arbejde:

 • Styrker & svagheder
 • Motivatorer & demotivatorer
 • Hvilken arbejds-, adfærds- og kommunikationsstil der foretrækkes
 • Hvem der har brug for hvilken støtte og ledelse på hvilke områder
 • Hvilken teamrolle der foretrækkes
 • Hvilke opgaver der passer til de personlige styrker osv.

 

7

Medarbejderfastholdelse

50% af fluktuationen skyldes ledelsesfejl…

Studier viser, at et succesfuldt og langsigtet arbejdsforhold afhænger af, om forholdet mellem ledere og medarbejdere er præget af respekt og værdsættelse, om medarbejderen bliver set i sine styrker, og om han har mulighed for at bevise dem.

Derfor er det vigtigt, at virksomheder tilbyder ansøgere og medarbejdere et miljø, hvor ikke kun faglige kvalifikationer, men også personlige styrker og potentiale bliver værdsat

Fordi medarbejdere, der oplever effektiviteten af deres individuelle styrker i deres job, er mere motiverede og præsterer bedre!

Og den, der får lov til at udfolde sit personlige potentiale, er ikke kun mere tilfreds og -succesrig, vedkommende anbefaler også virksomheden videre og bliver. Dette gavner ikke kun medarbejdermotivationen og arbejdsmiljøet, men også virksomhedskulturen og virksomhedens succes.

Her kan du se et billede af Speicherstadt i Hamborg
Her kan du se et billede af Aarhus Å i Danmark i centrum af byen

© 2024 ANTES International

Hamborg

Tyskland

+49 (0)40 48407131
office(at)antes-group.com
Beimoorweg 22 d, 22926 Ahrensburg

Aarhus

Danmark

+45 21 47 17 97
denmark(at)antes-group.com
Topasvej 22, 8541 Skødstrup

Databeskyttelse          Impressum