ANTES International GmbH, ANTES Solutions GmbH og ANTES Community GmbH.

Databeskyttelse er et vigtigt spørgsmål for os. Vi behandler dine personlige oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den europæiske databeskyttelsesforordning og dennes privatlivspolitik (EU-DSGVO).

Oplysningerne behandles især med henblik på at opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for vores kunder og brugere. Som en undtagelse behandler vi dine oplysninger for at beskytte vores legitime interesser under hensyntagen til dine interesser. Og selvfølgelig er vi i nogle tilfælde lovmæssigt forpligtet til at behandle data (f.eks. til at udlevere data til efterforskningsmyndigheder). I alle andre tilfælde indhenter vi separat samtykke fra dig til databehandling. I forbindelse med opfyldelsen af vores kontraktlige forpligtelser forsøger vi altid at tilpasse vores produkter og tjenester til vores kunders og brugeres behov.

For at kunne bruge vores online-baserede analyseprocedure er det nødvendigt at give os personoplysninger. De personlige oplysninger, der angives på vores hjemmeside (for- og efternavn samt e-mailadresse), indsamles altid på frivillig basis. Disse oplysninger videregives ikke til tredjeparter uden dit udtrykkelige samtykke. Der anmodes altid om dette samtykke, før analysen påbegyndes, og når dine data indtastes.

Vi vil gerne påpege, at dataoverførsel på internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. Det er ikke muligt at beskytte oplysningerne fuldstændigt mod tredjeparters adgang. Vi overholder bestemmelserne i EU-DSGVO og vil gerne informere dig i denne databeskyttelseserklæring detaljeret og gennemsigtigt om behandlingen af dine data inden for rammerne af ANTES.

1.1 Ansvarlig part

Indsamling, behandling og brug af personoplysninger i forbindelse med brugen af ANTES PROFIL foretages af

ANTES Solutions GmbH

Buchenweg 157

22926 Ahrensburg

Tyskland

1.2 Indsamling, behandling og brug af personoplysninger

Vi indsamler, behandler og/eller bruger kun personoplysninger, hvis brugeren har givet sit samtykke, eller hvis det er tilladt i henhold til loven.

Anvendelse af personoplysninger på grundlag af en lovlig tilladelse sker navnlig i forbindelse med opfyldelsen af ANTES‘ kontraktlige forpligtelser over for kunderne. Dette skyldes, at behandlingen og brugen af brugerens personoplysninger er nødvendig for at kunne levere vores tjenester.

Behandlingen af personoplysninger finder udelukkende sted i Tyskland.

1.3 Type af personoplysninger, der indsamles, behandles og anvendes

Adgangsdata

I forbindelse med ANTES-applikationer, der kræver registrering, indsamler og behandler vi visse personoplysninger fra dig som dine adgangsoplysninger.

Eksempel: ANTES-profilanalyseprocedure

Vi indsamler, behandler og bruger følgende personoplysninger som led i driften af ANTES PROFILE:

– Tiltale (køn)

– For- og efternavn

– e-mail-adresse

– Virksomhed

Andre kategorier, som ikke er nødvendige for adgangen og er valgfrie:

– Profiloplysninger (f.eks. virksomhedsnavn, branche, uddannelse, kontaktpræferencer, interesse for potentielle jobområder, uddannelsesmuligheder osv.)

Vi tilbyder vores brugere en analyse af deres adfærdspræferencer. På grundlag af dine frivillige oplysninger, som indsamles ved hjælp af et spørgeskema, spørges der ind til brugerens adfærdspræferencer (styrkeområder, udvikling, motivation og anvendelse/karriere). På baggrund af dine input genereres en formuleret resultatrapport, som indeholder dit for- og efternavn samt den korrekte adresse. Baseret på den e-mailadresse, du angiver, kan vi sende dig resultatrapporten.

1.4 Formål med indsamling, behandling eller brug af personoplysninger

Vi indsamler dine personlige oplysninger på forskellige måder, herunder via vores websteder og sociale medier, via telefon og e-mail, i forbindelse med jobansøgninger og personlige samtaler samt i forbindelse med interaktioner med kunder. Medmindre andet er angivet, indsamler, behandler eller bruger vi de oplysninger, du har givet os som deltager i personalediagnostiske procedurer (f.eks. analyser, test eller vurderinger) og/eller som ansøger for at opfylde vores kontraktmæssige og/eller juridiske forpligtelser. Medmindre andet er angivet, indsamler, behandler eller bruger vi de personoplysninger, som du giver os,

– for at behandle din registrering hos ANTES;

– på din foranledning og på grundlag af dine oplysninger at udføre personalediagnostiske procedurer (f.eks. ANTES PROFILE);

– at være i stand til at udarbejde og formidle resultatrapporter og yderligere oplysninger i en passende form på grundlag af resultaterne af de ovennævnte procedurer;

– på din anmodning at stille resultaterne af de diagnostiske procedurer til rådighed for de deltagende virksomheder;

– til anonym intern statistisk analyse med henblik på yderligere validering af vores ANTES PROFIL-procedure;

– til at kontakte og opretholde kontakten med dig (f.eks. navn, postadresse, e-mailadresse og telefonnummer);

– brugernavn og adgangskode, når du logger ind på vores websteder;

– at levere rekrutteringstjenester til dig;

– til at behandle og forsvare juridiske krav eller til at forsvare sig mod retssager;

– med henblik på optagelse i et specialiseret netværk for at kunne tilbyde dig passende job- eller projekttilbud;

– for at informere dig om vores tjenester (f.eks. datoer for workshops).

Hvis du ansøger om et job eller projekt, kan vi desuden indsamle følgende typer personoplysninger (i det omfang det er tilladt i henhold til lokal lovgivning):

– Professionel historie og uddannelsesmæssig baggrund; projektliste;

– sprogkundskaber og andre jobrelaterede færdigheder;

– Fødselsdato;

– Køn;

– Nationalitet;

– Oplysninger i anbefalingsbreve;

– oplysninger i dit curriculum vitae, oplysninger om dine faglige interesser og andre oplysninger om dine faglige kvalifikationer;

– at kontakte dig efter afslutningen af den første ansøgningsfase, hvor du ikke kunne blive placeret, for at give dig yderligere job- eller projekttilbud, der matcher dine kvalifikationer og færdigheder. Når den første ansøgningsfase er afsluttet, og hvis vi får et passende tilbud, kontakter vi dig naturligvis forinden og indhenter dit samtykke;

– at kontakte dig i tilfælde af spørgsmål i forbindelse med ANTES;

– at informere dig om eventuelle ændringer af denne fortrolighedspolitik eller vores vilkår for brug.

1.5 Videregivelse af dine oplysninger til tredjeparter

Hvem modtager dine personlige oplysninger?

Vi videregiver kun dine personoplysninger til tredjeparter, hvis det er nødvendigt for at opfylde vores egne forretningsformål (dvs. især for at levere de tjenester, vi skylder dig eller vores kunder) (f.eks. hvis vi gør din profil eller dine resultater fra diagnostiske procedurer tilgængelige for den virksomhed, som du ansøger til, og som er vores kunde, f.eks. i forbindelse med din ansøgningsproces), hvis du har givet dit samtykke hertil, eller hvis vi er forpligtet til at gøre det ved lov eller på grund af en retskendelse eller en officiel ordre.

Hvis vi samarbejder med eksterne tjenesteudbydere i forbindelse med databehandling (f.eks. til softwareudvikling), sker dette normalt på grundlag af såkaldt bestilt behandling, hvor vi fortsat er ansvarlige for databehandlingen. Vi kontrollerer hver af disse tjenesteudbydere på forhånd for de foranstaltninger, de har truffet med hensyn til databeskyttelse og datasikkerhed, og sikrer således, at de kontraktmæssige bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger, der er fastsat i loven, overholdes.

Andre kategorier af støttemodtagere

– Statslige organer og domstole

– Tekniske tjenesteydere

– Udbydere af hosting-tjenester

– Operatører af annonceservere

– Udbydere af e-mailleveringstjenester

– CRM-tjenesteudbydere

– Softwareudviklere

Der sker ingen videregivelse af dine personlige oplysninger, f.eks. til adresseforhandlere eller andre virksomheder til reklameformål.

 * * * *

Vi bruger følgende tjenesteudbyder til at drive ANTES PROFILE-analysen af adfærdspræferencer:

Ingress GmbH

Weidestrasse 122a

22083 Hamburg

Germany

Tjenesteudbyderen behandler udelukkende dataene i overensstemmelse med vores instruktioner og er forpligtet til at overholde den gældende EU-DSGVO. Brugen af en tjenesteudbyder ændrer ikke ved, at vi er den ansvarlige part i henhold til den føderale databeskyttelseslov. Vi og de tjenesteudbydere, som vi har bestilt, træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte vores brugeres data. Vi overfører kun dine personoplysninger til tredjeparter, hvis vi er forpligtet til det i henhold til loven (f.eks. til domstole eller retshåndhævende myndigheder), hvis du har givet os dit samtykke, eller hvis det er tilladt i henhold til loven.

Sikkerhed og privatlivets fred:

Undersøgelses- og telemarketing-software keyingress (uddrag).

Nedenfor finder du et uddrag af sikkerheds- og databeskyttelseskonceptet hos vores kontraherede tjenesteudbyder Ingress. Hvis du er interesseret, giver vi dig gerne en detaljeret fortrolighedspolitik, hvis du er interesseret.

Virksomheden Ingress

Ingress er en IT-serviceudbyder og udvikler softwareløsninger til markedsundersøgelser, menneskelige ressourcer og telemarketing.  Alle softwareløsninger fra Ingress er webbaserede og kan bruges som en lejeløsning (OnDemand) eller som en intern løsning. Ud over softwaren tilbyder Ingress sine kunder forskellige softwarerelaterede tjenester som f.eks. programmering af spørgeskemaer eller forvaltning af onlineundersøgelser.

Baggrund

Når softwaren bruges som en on-demand-løsning, får man adgang til den via internettet. For at sikre, at kun autoriserede personer kan få adgang til systemet, garanterer Ingress omfattende sikkerhedsforanstaltninger.  Disse kan opdeles i områderne teknisk og rumlig sikkerhed, serversikkerhed, datasikkerhed og personsikkerhed.

Teknisk og rumlig sikkerhed

Ingress‘ servere er placeret i et tysk ISO 27001-certificeret højtydende datacenter med flere geografisk adskilte lokationer i Nürnberg og Falkenstein/Vogtland, som er forbundet som en ring. De mange redundante internetforbindelser, herunder til den største tyske central DE-CIX-knudepunkt samt den direkte forbindelse til Telekom, sikrer en problemfri drift.

Detaljerne om forbindelsen er anført nedenfor:

Transit

– 400 GBit/s kerne backbone

– 300 GBit/s Telia

– 200 GBit/s NTT

– 100 GBit/s GTT

– 100 GBit/s TATA

Peering-Points

– 300 GBit/s DE-CIX

– 100 GBit/s AMS-IX

– 100 GBit/s NL-IX-FFM

– 100 GBit/s ECIX

– 20 GBit/s FICIX

– 20 GBit/s Netnod

– 10 Gbit/s NL-IX-AMS

– 10 Gbit/s N-IX

– 10 GBit/s STH-IX

– 10 GBit/s VIX

 Private Peerings

– 240 GBit/s Google

– 200 GBit/s Facebook

– 100 GBit/s OVH

– 80 GBit/s Amazon

– 40 GBit/s KabelDeutschland

– 40 GBit/s RETN

– 40 GBit/s Rostelecom

– 20 GBit/s Init7

– 20 GBit/s Leaseweb

– 20 GBit/s Megafon

– 20 GBit/s Microsoft

– 20 GBit/s NetAssist

– 20 GBit/s Telefonica

– 20 GBit/s Worldstream

– 10 GBit/s Aixit

– 10 GBit/s Cloudflare

– 10 GBit/s Dropbox

– 10 GBit/s Enviatel

– 10 GBit/s Fiord

– 10 GBit/s GlobalCloudXchange

– 10 GBit/s LWLcom

– 10 GBit/s myLoc

– 10 GBit/s Rascom

– 10 GBit/s Serverius

En redundant UPS (uninterruptible power supply) med en 15-minutters batteribuffer og en nødstrømforsyning med dieselolie sikrer problemfri serverdrift, selv i tilfælde af strømsvigt. Datacentrene er airconditionerede med en gennemsnitstemperatur på 22 grader Celsius.

Overvågningskameraer

med 24/7 overvågning samt særlige dør- og låsesystemer forhindrer uautoriseret adgang. Datacentrene er udstyret med et moderne system til tidlig branddetektion med direkte forbindelse til det lokale brandvæsen. Datacentrene er geografisk spredt og kan ikke genkendes som sådan udefra.

Serversikkerhed

Serveropsætningen foretages udelukkende af Ingress uden brug af et præfabrikeret operativsystemaftryk. Kun de tjenester, der er nødvendige for driften af keyingress-softwaren, er aktiveret på serverne. Disse tjenester er webserveren og databaseserveren. Andre tjenester som f.eks. e-mail og FTP er deaktiveret på Ingress-serverne. Desuden er alle servere sikret udefra af en firewall. Begrænsningen til de nødvendige tjenester forhindrer uautoriseret adgang til serverne via yderligere tjenester. En permanent serverovervågning sikrer, at uautoriserede serveradgange opdages i tide, og at der træffes passende modforanstaltninger. Alle servere kontrolleres hver måned for sikkerhedshuller.

Direkte serveradgang med henblik på serverkonfiguration kan kun foretages af uddannet Ingress-personale. Direkte serveradgang er kun tilgængelig via Ingress‘ lokale it-systemer. Alle Ingress-medarbejdere, der har direkte adgang til serverne, har garanteret at overholde datahemmelighed og privatlivets fred. Arbejdsinstruksen „Serveradministration“ regulerer, hvilken medarbejder der har hvilke rettigheder. Medarbejderne i datacentrene har ingen adgang til serverne og de data, der ligger på serverne. Ingress garanterer en permanent tilgængelighed på 99,5 % af softwaren keyingress over internettet.

Datasikkerhed og anonymitet

Ingress‘ servere er udstyret med et RAID1-harddisksystem, som reducerer sandsynligheden for tab af data til et minimum. Ingress sikrer en daglig backup af dataene på serveren til en backup-server. Sikkerhedskopierne/logfilerne sikkerhedskopieres i 30 dage og slettes derefter fuldstændigt. Ingress garanterer også realtidsspejling af data til et andet produktionssystem. I tilfælde af en serverfejl kan arbejdet fortsætte på det andet system via et erstatningslink med en forsinkelse på ca. 120 minutter. Ingress anonymiserer personlige data så tidligt som muligt i forbindelse med gennemførelsen af det pågældende forskningsprojekt. Indtil da opbevares personoplysningerne separat fra undersøgelsesdataene, så de oplysninger, som respondenterne har givet, ikke kan henføres til individuelle personer. De enkelte undersøgelseslinks i forbindelse med onlineundersøgelser med e-mailinvitationer kan ikke bruges til at drage konklusioner om personer udefra. Videregivelse af oplysninger gennem manipulation af dette link er også udelukket. Der kan ikke udføres makroer eller programkode, f.eks. SQL- eller PHP-kode, i åbne spørgsmål i onlineundersøgelser. PHP-kode kan heller ikke udføres i HTML-skabeloner til layout.

Personlig sikkerhed

Ingress overholder bestemmelserne om databeskyttelse. Med henblik herpå er de personer, der arbejder for Ingress, blevet skriftligt forpligtet til at overholde databeskyttelseskravene i henhold til databeskyttelsesforordningen i overensstemmelse med DS-GVO. I det omfang Ingress behandler personoplysninger i forbindelse med gennemførelsen af projekter, handler Ingress på vegne af kunden i henhold til art. 28 DS-GVO. Ingress vil derfor kun anvende personoplysningerne inden for rammerne af de indgåede aftaler eller andre skriftlige instrukser fra kunden og i overensstemmelse med bestemmelserne i databeskyttelsesloven. Ingress garanterer desuden, at alle modtagne oplysninger holdes hemmelige i et ubegrænset tidsrum. Ud over de operationelle organisatoriske procedurer gælder dette især for alle oplysninger, der er betegnet som fortrolige eller som kan anerkendes som virksomheds- og forretningshemmeligheder. Medmindre det kræves i forbindelse med projekterne, vil ingen optegnelser eller meddelelser blive videregivet til tredjeparter.

 * * * *

1.6 Brug af analyseværktøjer på vores websteder

På vores websted (www.antes-group.com) indsamles og opbevares data til markedsførings-, markedsundersøgelses- og optimeringsformål ved hjælp af SalesViewer®-teknologien fra SalesViewer® GmbH på grundlag af webstedsoperatørens legitime interesser (art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO).

Til dette formål anvendes en javascript-baseret kode til at indsamle virksomhedsrelaterede data og den tilsvarende brug. De data, der indsamles ved hjælp af denne teknologi, krypteres ved hjælp af en ikke-reversibel envejsfunktion (kendt som hashing). Oplysningerne er straks pseudonymiserede og bruges ikke til at identificere den besøgende på dette websted personligt.

Funktionalitet: I forbindelse med SalesViewer® anvendes en javascript-baseret sporingskode på en virksomheds websted, ved hjælp af hvilken følgende oplysninger (i det følgende benævnt „besøgsdata“) bestemmes som led i den nedenfor beskrevne procedure:

– Navn, oprindelse og branche for den besøgende virksomhed

– henvisende part

– nøgleord

– Besøgsadfærd (f.eks. besøgte undersider, besøgstidspunkt, besøgets varighed)

Der gemmes ingen cookies eller lignende filer på de besøgende på webstedet på deres enheder. I stedet identificeres den besøgende virksomhed ved hjælp af en sammenligning med almindeligt tilgængelige oplysninger som beskrevet nedenfor. Til dette formål krypteres webstedsbesøgers online-identifikator ved hjælp af en ikke-reversibel envejsfunktion (såkaldt hashing) og overføres efter en forhåndsudvælgelse, hvorved private adganger filtreres fra, til udbyderen i pseudonymiseret form. Disse online-identifikatorer sammenlignes af udbyderen med en database, der er begrænset til virksomhedsrelaterede data. For så vidt som virksomhedsrelaterede besøg kan identificeres inden for rammerne af denne procedure, får webstedsoperatøren tilsvarende virksomhedsrelaterede data om webstedsbesøget på en internetplatform hos udbyderen, hvor det også er muligt at søge yderligere generelt tilgængelige data (f.eks. adresse- og kontaktdata) om de virksomheder, der besøger webstedet. SalesViewer® er designet til at identificere de virksomheder, der besøger webstedet. Så længe der kun indsamles og behandles virksomhedsdata, er der ingen databeskyttelsesrelevans, da der ikke er nogen personlig reference. I modsat fald indsamles og behandles besøgsoplysninger kun i pseudonymiseret form.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod indsamling og lagring af data med virkning for fremtiden ved at klikke på dette link https://www.salesviewer.com/opt-out for at forhindre SalesViewer®’s indsamling af data på dette websted i fremtiden. Dette vil placere en opt-out-cookie for dette websted på din enhed. Hvis du sletter dine cookies i denne browser, skal du klikke på dette link igen.

1.7 Hvilke rettigheder kan du gøre gældende?

Du har bl.a. ret til information, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling og indsigelse mod behandling samt ret til dataportabilitet. Desuden kan du til enhver tid tilbagekalde et eventuelt samtykke, du har givet til behandling, og klage til en tilsynsmyndighed.

Ret til at gøre indsigelse

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f), i EU-DSGVO.

Ret til information

Efter anmodning vil du modtage klare oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger.

Du har også ret til at få følgende oplysninger:

– formålene med behandlingen

– de kategorier af personoplysninger, der behandles

– de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til, navnlig når der er tale om modtagere i tredjelande eller internationale organisationer

– hvis det er muligt, den planlagte varighed af opbevaringen af personoplysningerne eller, hvis dette ikke er muligt, kriterierne for fastlæggelse af denne varighed

– eksistensen af en ret til at få berigtiget eller slettet personoplysninger om ham eller hende eller til at få den dataansvarliges begrænsning af behandlingen eller en ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling

– eksistensen af en ret til at klage til en tilsynsmyndighed

– hvis personoplysningerne ikke er indsamlet hos den registrerede, alle tilgængelige oplysninger om oplysningernes oprindelse

– eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, i henhold til artikel 22, stk. 1 og 4, i EU’s forordning om databeskyttelse og, i det mindste i disse tilfælde, meningsfulde oplysninger om den involverede logik og omfanget og de tilsigtede virkninger af en sådan behandling for den registrerede

Hvis personoplysninger overføres til et tredjeland eller til en international organisation, har du som registreret ret til at blive informeret om de passende garantier (i henhold til artikel 46 i EU-DSGVO) i forbindelse med overførslen.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at anmode om, at vi retter og om nødvendigt supplerer personoplysninger om dig.

Ret til sletning

Du har ret til at kræve, at vi straks sletter personoplysninger om dig, hvis en af følgende grunde gør sig gældende: Personoplysningerne er ikke længere nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet. Du trækker dit samtykke, som behandlingen var baseret på, tilbage i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), i EU’s databeskyttelsesforordning, og der er ikke noget andet retsgrundlag for behandlingen. Du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i EU’s databeskyttelsesforordning, og der ikke er nogen tungtvejende legitime grunde til behandlingen, eller du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 2, i EU’s databeskyttelsesforordning. Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt. Sletningen af personoplysningerne er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, som vi er underlagt. Personoplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med informationssamfundstjenester, der leveres direkte til et barn i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, i EU’s databeskyttelsesforordning. Efter din anmodning er vi forpligtet til at slette de relevante data omgående. Lovligheden af den behandling, der foretages på grundlag af samtykket indtil tilbagekaldelsen, forbliver uændret.

Ret til begrænsning af behandling

I visse tilfælde kan du anmode om en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du har f.eks. ret til at anmode om en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis du anfægter nøjagtigheden af personoplysningerne, i den periode, der er nødvendig for at den dataansvarlige kan kontrollere nøjagtigheden af personoplysningerne. Hvis behandlingen er ulovlig, og du nægter at slette personoplysningerne og i stedet anmoder om begrænsning af brugen af personoplysningerne fra os, vil vi følge anmodningen. Begrænsningen af behandlingen vil også finde sted, hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger til formålet med behandlingen, men du har brug for dem for at gøre dine egne retskrav gældende, udøve eller forsvare dem, eller du har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i EU-DSGVO, så længe det endnu ikke er klart, om den dataansvarliges legitime grunde vejer tungere end dine grunde. Du vil blive informeret af os, før begrænsningen ophæves.

Ret til dataportabilitet

En videregivelse af oplysninger, som du har anmodet om, kan også overføres til tredjeparter.

Du har ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du har givet os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra os, som vi har fået personoplysningerne leveret til. Forudsætningen er, at a) behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), EU GDPR eller artikel 9, stk. 2, litra a), EU GDPR eller på en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b), EU GDPR, og b) behandlingen udføres ved hjælp af automatiserede procedurer. Når du udøver retten til dataportabilitet, har du ret til at anmode om, at personoplysningerne overføres direkte fra os til en anden dataansvarlig, hvis dette er teknisk muligt.

Ret til tilbagekaldelse i tilfælde af samtykke

I det omfang behandlingen er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Dette påvirker ikke lovligheden af den behandling, der foretages på grundlag af samtykket, indtil tilbagekaldelsen.

Ret til at klage

Du kan frit klage til en tilsynsmyndighed.

Den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for vores virksomhed, er: Schleswig-Holstein, det uafhængige center for databeskyttelse i Schleswig-Holstein. Slesvig-Holstens kommissær for databeskyttelse og informationsfrihed Marit Hansen, postboks 71 16, 24171 Kiel eller: Holstenstraße 98, 24103 Kiel, telefon: 04 31/988-12 00,

fax: 04 31/988-12 23, e-mail: mail@datenschutzzentrum.de,

Hjemmeside: http://www.datenschutzzentrum.de

Hvis du mener, at behandlingen af personoplysninger om dig er i strid med EU-DSGVO, kan du klage til en tilsynsmyndighed. Du kan især også kontakte tilsynsmyndigheden på dit sædvanlige opholdssted, dit arbejdssted eller det sted, hvor den påståede overtrædelse finder sted, til dette formål. Yderligere bestemmelser om klageproceduren findes i artikel 77 i EU-DSGVO.

1.8 Ophør af deltagelse i ANTES PROFIL

Du kan til enhver tid opsige din deltagelse i ANTES PROFIL. Du bedes give os skriftlig besked, hvis du ønsker, at vi skal slette dine personoplysninger. Dine personlige data vil derefter blive fuldstændig anonymiseret, med undtagelse af data, der skal opbevares i henhold til loven, f.eks. på grund af opbevaringsforpligtelser i henhold til handels- eller skattelovgivningen.

1.9 Ændringer af databeskyttelseserklæringen

Vi forbeholder os ret til med jævne mellemrum at tilpasse databeskyttelseserklæringen til de underliggende processer. Du vil blive informeret om eventuelle ændringer af databeskyttelseserklæringen via e-mail.

1.10. Spørgsmål, kommentarer og tips

Vi besvarer gerne dine spørgsmål om databeskyttelse og modtager gerne dine kommentarer og forslag. Skriv til os via e-mail til office@antes-group.com eller skriftligt til følgende postadresse i ANTES-koncernen:

ANTES Solutions GmbH

Buchenweg 157

22926 Ahrensburg

Germany

Google Analytics

Med henblik på efterspørgselsorienteret design og løbende optimering af vores sider bruger vi Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland („Google“). I denne forbindelse oprettes der pseudonymiserede brugsprofiler, og der anvendes cookies (se punkt 4). De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af dette websted, såsom

– browser type/version

– anvendt operativsystem

– Referrer URL (den tidligere besøgte side)

– Værtsnavn på den computer, der får adgang (IP-adresse)

– Tidspunktet for serveranmodningen

overføres normalt til en Google-server og gemmes der; dette kan også indebære overførsel til servere hos Google LLC. i USA. Oplysningerne bruges til at evaluere brugen af webstedet, til at udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og til at levere andre tjenester i forbindelse med brugen af webstedet og internettet med henblik på markedsundersøgelser og efterspørgselsorienteret udformning af disse internetsider. Disse oplysninger kan også overføres til tredjeparter, hvis det er påkrævet ved lov, eller hvis tredjeparter behandler disse oplysninger på vores vegne. Din IP-adresse vil under ingen omstændigheder blive slået sammen med andre Google-data. IP-adresserne anonymiseres, så det ikke er muligt at foretage en tildeling (IP-maskering).

På grund af certificeringen i henhold til EU-US Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garanterer, at databeskyttelseskravene i EU også overholdes ved behandling af data i USA.

Google Analytics-tjenesten bruges til at analysere brugen af vores websted. Retsgrundlaget er art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Vores legitime interesse ligger i analyse, optimering og økonomisk drift af vores websted.

Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men vær opmærksom på, at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke bruge alle funktionerne på dette websted.

Du kan også forhindre indsamling af data genereret af cookien og relateret til din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse) og Googles behandling af disse data ved at downloade og installere et browser add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Som et alternativ til browsertilføjelsen, især for browsere på mobile enheder, kan du også forhindre indsamling af Google Analytics ved at klikke på dette link. Der vil blive indstillet en opt-out-cookie, som forhindrer fremtidig indsamling af dine data, når du besøger dette websted. Opt-out-cookien er kun gyldig i denne browser og kun for vores websted og gemmes på din enhed. Hvis du sletter cookies i denne browser, skal du indstille opt-out-cookien igen.

Deaktivere Google Analytics

Yderligere oplysninger om databeskyttelse i forbindelse med Google Analytics kan f.eks. findes i Google Analytics-hjælpen (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

Sporing af konvertering via Google Adwords

For at kunne registrere brugen af vores websted statistisk og evaluere det med henblik på at optimere vores websted for dig bruger vi også Google Conversion Tracking. Google Adwords placerer en cookie på din computer, hvis du har besøgt vores websted via en Google-annonce.

Disse cookies mister deres gyldighed efter 30 dage og bruges ikke til personlig identifikation. Hvis brugeren besøger bestemte sider på Adwords-kundens websted, og cookien endnu ikke er udløbet, kan Google og kunden genkende, at brugeren har klikket på annoncen og er blevet omdirigeret til denne side.

Hver Adwords-kunde modtager en anden cookie. Cookies kan derfor ikke spores på tværs af Adwords-kunders websteder. De oplysninger, der indsamles ved hjælp af konverteringscookien, bruges til at udarbejde konverteringsstatistik for Adwords-kunder, der har valgt at deltage i konverteringssporing. Adwords-kunder får oplysninger om det samlede antal brugere, der klikkede på deres annonce og blev omdirigeret til en side med et tag til sporing af konvertering. De modtager dog ikke oplysninger, der identificerer brugerne personligt.

Hvis du ikke ønsker at deltage i sporingsprocessen, kan du også nægte at indstille en cookie, der er nødvendig for dette – f.eks. via en browserindstilling, der generelt deaktiverer den automatiske indstilling af cookies. Du kan også deaktivere cookies til konverteringssporing ved at indstille din browser til at blokere cookies fra „www.googleadservices.com“-domænet. Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger om konverteringssporing findes her (https://services.google.com/sitestats/de.html).

Google reCAPTCHA

Vi bruger Google reCAPTCHA på vores websted for at kontrollere og forhindre interaktioner på vores websted ved automatisk adgang, f.eks. af såkaldte bots. Dette er en tjeneste fra Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin 4, Irland, i det følgende benævnt „Google“.

På grund af certificeringen i henhold til EU-US Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garanterer, at databeskyttelseskravene i EU også overholdes ved behandling af data i USA.

Via denne tjeneste kan Google fastslå, fra hvilket websted en anmodning er sendt, og fra hvilken IP-adresse du bruger det såkaldte reCAPTCHA-intastningsfelt. Ud over din IP-adresse kan Google også indsamle andre oplysninger, som er nødvendige for at kunne tilbyde og garantere denne tjeneste. 

Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra f), i DSGVO. Vores legitime interesse ligger i sikkerheden på vores websted samt i forsvaret mod uønsket, automatiseret adgang i form af spam eller lignende.

Google tilbyder under

https://policies.google.com/privacy

for yderligere oplysninger om den generelle håndtering af dine brugerdata.

Google-skrifttyper

Vi bruger Google Fonts på vores websted til at vise eksterne skrifttyper. Dette er en tjeneste fra Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin 4, Irland, i det følgende benævnt „Google“.

Gennem certificering i henhold til EU-US Privacy Shield („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garanterer, at databeskyttelseskravene i EU også overholdes ved behandling af data i USA.

For at muliggøre visning af visse skrifttyper på vores websted oprettes der en forbindelse til Google-serveren i USA, når vores websted åbnes.

Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, litra f), i DSGVO. Vores legitime interesse ligger i optimering og økonomisk drift af vores websted.

Gennem den forbindelse til Google, der etableres, når vores websted kaldes op, kan Google fastslå, fra hvilket websted din forespørgsel blev sendt, og til hvilken IP-adresse visningen af skrifttypen skal overføres.

Google tilbyder på

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

for at få flere oplysninger, især om, hvordan du kan stoppe brugen af data.

Hotjar

Dette websted bruger Hotjar. Udbyderen er Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (websted: https://www.hotjar.com).

Vi bruger Hotjar til bedre at forstå vores brugeres behov og til at optimere denne service og oplevelse. Hotjar er en teknologisk tjeneste, der hjælper os med at få en bedre forståelse af vores brugeres oplevelse (f.eks. hvor meget tid de bruger på hvilke sider, hvilke links de klikker på, hvad brugerne kan lide og ikke kan lide osv.) og giver os mulighed for at opbygge og vedligeholde vores tjeneste med brugerfeedback. Hotjar bruger cookies og andre teknologier til at indsamle data om vores brugeres og deres enheders adfærd. Dette omfatter en en enheds IP-adresse (som behandles under din session og gemmes i en ikke-identificeret form), enhedens skærmstørrelse, enhedstype (unikke enhedsidentifikatorer), browseroplysninger, geografisk placering (kun land) og det foretrukne sprog, som vores websted vises på. Hotjar gemmer disse oplysninger på vores vegne i en pseudonym brugerprofil. Hotjar er kontraktmæssigt forbudt at sælge de oplysninger, som de indsamler på vores vegne. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet „Om Hotjar“ på Hotjars supportside.

Brugen af Hotjar og opbevaring af Hotjar-cookies er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at analysere brugeradfærd for at optimere både sit webtilbud og sine reklamer.

1) Deaktivering af Hotjar

Hvis du ønsker at deaktivere Hotjars dataindsamling, skal du klikke på følgende link og følge instruktionerne: https://www.hotjar.com/opt-out.

Bemærk, at du skal deaktivere Hotjar separat for hver browser eller enhed.

Du kan få flere oplysninger om Hotjar og de data, der indsamles, i Hotjars fortrolighedspolitik på følgende link: https://www.hotjar.com/privacy

2) Kontrakt om ordrebehandling

Vi har indgået en kontrakt om ordrebehandling med Hotjar for at gennemføre de strenge europæiske databeskyttelsesregler.

Error: The domain ANTES-GROUP.SQUARESPACE.COM is not authorized to show the cookie declaration for domain group ID 5d17a5ef-3383-4cb3-bd66-66bce36f7e67. Please add it to the domain group in the Cookiebot Manager to authorize the domain.